top of page

Algemene voorwaarden

Door gebruik te maken van onze diensten, verklaart u de Algemene Voorwaarden van Cleanic Mondzorg te hebben gelezen, begrepen en ermee akkoord te gaan.

Algemene voorwaarden Cleanic Mondzorg

1. Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle behandelingen en diensten die worden aangeboden door Cleanic Mondzorg, gevestigd te Thierenskade 2, 2282 XT Rijswijk. Door gebruik te maken van onze diensten, verklaart u akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden.

2. Gedrag

Agressie, discriminatie en ongepast gedrag wordt in de praktijk Cleanic Mondzorg niet getolereerd. Indien dit voorkomt volgt er direct uitschrijving. Wij streven te allen tijde naar een vriendelijk en begripvolle samenwerking. Roken is in- en rondom de praktijk niet toegestaan. Huisdieren, eten en drinken zijn verboden in de praktijk. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade, diefstal of verlies van uw eigendommen. Het gebruik van de kapstok is voor eigen risico.

3. Behandelingen en diensten

Wij bieden verschillende mondzorgdiensten aan, waaronder gebitsreiniging, uitgebreide tandvlees behandelingen (gingivitis en parodontitis) voorlichting en instructie, Gewoon Gaaf, het reinigen van implantaten en het behandelen van implantaat ontstekingen (peri-implantitis). De specifieke details van de behandelingen en diensten worden in overleg met de patiënt bepaald.

4. Afspraken

Wij behandelen uitsluitend op afspraak.

Voor het maken van een afspraak verzoeken wij u per e-mail of via de website contact met ons op te nemen. Wij streven ernaar om afspraken zo snel mogelijk in te plannen, maar de beschikbaarheid is afhankelijk van onze agenda. Bij het maken van een afspraak kunnen wij u vragen om persoonlijke gegevens te verstrekken, zoals uw naam, adres en contactgegevens.

Om u van dienst te zijn maken we gebruik van een emailservice om uw afspraak te bevestigen en u aan uw afspraak te herinneren. Aan deze service kunnen echter geen rechten worden ontleend. Wanneer u een herinnerings-email niet heeft ontvangen betekent dit dus nadrukkelijk niet dat uw gemaakte afspraak niet doorgaat.

5. Betalingen

De tarieven voor onze behandelingen en diensten worden jaarlijks vastgesteld door de NZA. 

Voor behandelingen boven €250,00 wordt een begroting opgesteld.

We dienen onze declaraties rechtstreeks direct bij uw zorgverzekeraar in middels onze partner Infomedics. Infomedics is een factoringsbedrijf, zij dragen de zorg van het indienen van nota’s bij de verzekeraars en vragen bij u de eigen bijdrage. Het is raadzaam vooraf uw polisvoorwaarden te raadplegen, zodat u weet of u in aanmerking komt voor de vergoeding. U bent zelf verantwoordelijk voor de inzichten in de vergoedingen van uw verzekering. Wij hebben geen contracten afgesloten met zorgverzekeraars.

Indien een factuur niet voldaan is, kan er geen nieuwe afspraak gemaakt worden of uw bestaande afspraak wordt door ons geannuleerd.

6. Annuleringen

Indien u een afspraak wilt annuleren, verzoeken wij u dit ten minste 48 uur van tevoren (weekend niet meegerekend) aan ons door te geven. Bij annuleringen binnen 48 uur voor de geplande afspraak brengen wij annuleringkosten in rekening.

Bij ziekte dient u voor 09.00 uur af te zeggen. Afspraken welke telkens door ziekte worden verzet worden ook in rekening gebracht.

 

Wij behouden ons ook het recht voor om een afspraak te annuleren of te verplaatsen als dit noodzakelijk is, bijvoorbeeld in geval van ziekte of andere onvoorziene omstandigheden.

Bij herhaaldelijk niet nakomen van afspraken zonder bericht, behouden wij ons het recht om u uit te schrijven als patiënt.

Met het te laat verschijnen op uw afspraak riskeert u een annulering met de daarbij horende kosten als blijkt dat er onvoldoende tijd resteert om uw afspraak en/of behandeling in zijn geheel en volgens planning te voltooien.

7. Klachten en geschillen

Indien u een klacht heeft over onze dienstverlening, verzoeken wij u dit zo spoedig mogelijk aan ons kenbaar te maken. Wij zullen uw klacht serieus nemen en ons best doen om samen tot een passende oplossing te komen. Mochten wij er niet in slagen om uw klacht naar tevredenheid op te lossen, dan is Cleanic Mondzorg aangesloten bij het NVM (Nederlandse vereniging van Mondhygiënisten). Deze biedt een klachtenbemiddeling aan via het ECKG (stichting Expertisecentrum Klacht- en Gezondheidsrecht). Op de website van NVM- mondhygiënisten leest u hier meer over.

8. Vertrouwelijkheid en privacy

Wij behandelen uw persoonlijke gegevens met de grootste zorg en in overeenstemming met de geldende privacywetgeving. Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het verlenen van onze diensten en zullen niet aan derden worden verstrekt zonder uw toestemming, tenzij dit wettelijk vereist is.

9. Aansprakelijkheid

Wij streven ernaar om hoogwaardige zorg te bieden, maar kunnen geen absolute garanties geven met betrekking tot de resultaten van de behandelingen. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade of letsel voortvloeiend uit het gebruik van onze diensten, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid aan onze zijde.

10. Wijzigingen en aanvullingen

Wij behouden ons het recht voor om deze Algemene Voorwaarden op elk moment te wijzigen of aan te vullen. De gewijzigde voorwaarden zullen van kracht zijn zodra ze op onze website zijn geplaatst. Wij raden u aan om regelmatig de Algemene Voorwaarden te raadplegen.

Door gebruik te maken van onze diensten, verklaart u deze Algemene Voorwaarden te hebben gelezen, begrepen en ermee akkoord te gaan.

Laatst bijgewerkt op 13 september 2023.

bottom of page